Để tăng cường tính bảo mật cho người chơi, nhà cái FB88 chúng tôi có những quy định cụ thể về chính sách bảo mật như sau:

 1. Tài khoản của Quý Khách chỉ dành cho cá nhân và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích chuyên nghiệp, kinh doanh hoặc thương mại.
 2. Số dư trong tài khoản của Quý Khách sẽ không nhận được bất kỳ khoản lãi nào.
 3. Để tham gia Dịch vụ, Quý Khách phải tạo một tài khoản trên FB88 (“Tài khoản của Quý Khách” hoặc “Tài khoản”).
 4. Quý Khách phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên như đã nêu trên trang web.
 5. Để tạo tài khoản, Quý Khách cần tuân thủ các điều sau:
  • Quý Khách phải chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ là quyết định tự nguyện và có ý thức về rủi ro.
  • Quý Khách sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin liên quan đến phương thức thanh toán, khi được yêu cầu để sử dụng Dịch vụ. Mọi thông tin mà Quý Khách cung cấp sẽ được quản lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • Quý Khách phải đảm bảo đã đủ 18 tuổi hoặc tuổi quy định theo luật pháp địa phương để sử dụng Dịch vụ.
  • Quý Khách phải tuân thủ các quy định về cờ bạc của địa phương và đảm bảo rằng việc cờ bạc không vi phạm pháp luật.
  • Quý Khách cần có khả năng kí hợp đồng một cách hợp pháp.
  • Quý Khách không được sử dụng chức năng từ bỏ đăng nhập.
 6. Quý Khách chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật và quy định áp dụng tại quốc gia hoặc quốc gia đang cư trú.
 7. Quý Khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho FB88 và đồng thời cam kết cập nhật các chi tiết khi có sự thay đổi. Để xác thực tên và địa chỉ của Quý Khách, FB88 có quyền sử dụng dịch vụ bưu điện để xác nhận thông tin.
 8. Tài khoản ngân hàng của Quý Khách phải phản ánh đúng họ tên hợp pháp mà Quý Khách đã đăng ký để thực hiện các giao dịch gửi hoặc nhận tiền trong tài khoản.
 9. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung liên quan đến tài khoản của Quý Khách và Quý Khách cần cung cấp thông tin này kịp thời. Trong trường hợp chúng tôi không thể xác minh thông tin hoặc thông tin được cung cấp không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối đăng ký của Quý Khách mà không cần thông báo trước.
 10. Quý Khách không được phép sở hữu nhiều hơn một tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện Quý Khách có sở hữu hoặc liên quan đến nhiều hơn 1 tài khoản, FB88 có quyền coi các tài khoản đó là một và có thể khóa chúng, đồng thời chấm dứt sử dụng.
 11. Trong trường hợp Quý Khách quên tên tài khoản hoặc mật khẩu, vui lòng thông báo ngay lập tức cho bộ phận Hỗ Trợ Trực Tuyến.